Nama dan alamat email yang didaftarkan dalam jurnal ini akan digunakan secara eksklusif hanya untuk keperluan jurnal ini dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain untuk keperluan apapun.